Islamic Culture & Photo Blog – Muslim Blog

Karbala in iraq

March 5th, 2011
Comment
by Sufia

4.  QURAN Amal Ki Kitab Thi Wazefon Ki Kitab Bana Diya. Samajhne Ki Kitab Thi Parhne Ki Kitab Bana Diya. Zindon Ka Dastoor Tha. Murdon Ka Manshoor Bana Diya. Inqelab Ki Kitab Thi. Sirf Sawab Ki Kitab Bana Diya. Jo Ilm Ki Kitab Thi. Usay La-Elmon K Hath Thama Diya. Taskheer-E-Kayenat Ka Dars Dene Aai Thi. Sirf Madarason Ka Nisaab Bana Diya. Murda Qaumoon Ko Zinda Karne Aai Thi. Murdon Ko Bakhswane Par Laga Diya. Aae Musalmano Ye Hum Ne Kia Kiya?

Page 4 of 6First...23456